Rekisteriseloste

1 Rekisterinpitäjä

Hieronta ja hoivapalvelut Saila Korpela
Pikkuympyräkatu 24, 49400 Hamina   

044 2405467
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Saila Korpela, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
Metsänummentie 277 49540 Metsäkylä
044 240 5467
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.       

3 Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri Hieronta ja kotipalvelu Saila Korpela 

 4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Asiakkaan nimi, syntymäaika ja yhteystiedot, sekä puhelinnumero.
Alaikäisen asiakkaan osalta huoltajien tai muun laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot sekä täysi-ikäiselle asiakkaalle määrätyn laillisen edustajan nimi ja yhteystiedot.

Hieronta ja kotipalveluiden toteuttamista varten tarpeelliset esitiedot, sairaudet, lääkitys, havainnot, tutkimustulokset, ongelmat tai terveysriskit.
Palvelusopimus ja hoidon suunnittelu, toteutus ja seuranta.

5 Rekisterin tietosisältö

Asiakkaan henkilötiedot, laillistetun edustajan yhteysteidot, sairaudet, lääkitys, hoitosuunnitelma ja toteutus sekä seuranta.

 6 Säännönmukaiset tietolähteet

Yhteystiedot ja esitiedot kerätään henkilökohtaisesti asiakkaalta tai hänen lailliselta edustajaltaan. Hoitoa koskevat tiedot syntyvät omassa toiminnassa.

 7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta eteenpäin ilman asiakkaan lupaa. 

 8 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

9 Rekisterin suojauksen periaatteet

A Manuaalinen aineisto

Tiedoista syntyvä manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa kaapissa ja lukitussa tilassa. Henkilötietoja käsittelee ainoastaan Hieronta ja hoivapalvelut Saila Korpela. Henkilötietojen säilytysaika perustuu laissa tai asetuksessa säädettyihin säilytysaikoihin. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (298/2009) ja potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (653/2000). 

B ATK:lla käsiteltävät tiedot

Kotipalvelun palveluseteliasiakasrekisterin ylläpitäjä on Kymsote palveluseteliasiakasrekisteri

10 Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on tallennettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

11 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

  • Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista rekisterissä.
  • Menettely yllä olevan kohdan mukaisesti.

12 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet        

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Footer Sk

Hieronta ja hoivapalvelut Saila Korpela
Pikkuympyräkatu 24, 49400 Hamina
p. 044 - 240 5467
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Palvelemme

Sopimuksen mukaan

Y-tunnus: 3000541-9

Facebook

Koulutettu hieroja Saila Korpela palvelee Haminassa Pikkuympyräkatu 24:ssä. Teen myös hoito käyntejä hoivakoteihin ja palvelutaloihin.

Tutustu palveluihin ja ota yhteyttä. Hierontaan voit varata ajan myös verkossa.